Зеленський увів у дію рішення РНБО про 37 видів корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності України

Володимир Зеленський Фото з відкритих джерел

Рішенням РНБО затверджено перелік із 37 руд і неметалевих корисних копалин, які мають стратегічне значення для держави

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки від 16 липня цього року про корисні копалини. Кабінету міністрів дали доручення, які покликані стимулювати їх пошук, видобуток і збагачення. Відповідний документ №306/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Рішенням РНБО затверджено перелік із 37 руд і неметалевих корисних копалин, які мають стратегічне значення для держави.

Кабінету міністрів України доручено у двомісячний термін затвердити перелік ділянок надр, які мають стратегічне значення та які надаватимуть у користування на умовах угод про розподіл продукції, ділянок, які надаватимуть у користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування, і забезпечити щорічну актуалізацію переліків ділянок.

Також доручено внести на розгляд Верховної Ради низки законопроектів - про внесення змін до Кодексу України про надра, про внесення змін до деяких законів України щодо надання права центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, припиняти дію та анулювати спеціальні дозволи на користування надрами без звернення до суду з підстав: отримання спецдозволів поза аукціоном; невикористання надр протягом двох років без поважних причин; заподіяння отруєння, радіаційного ураження, стійкої втрати професійної працездатності, інвалідності або смерті людей, що класифіковані як надзвичайна ситуація; користування надрами із застосуванням методів і способів, що призводять до значного забруднення довкілля або спричинили негативні наслідки для довкілля; неприйняття упродовж 180 днів надрокористувачем необхідних заходів для усунення причин, внаслідок яких дію спеціального дозволу на користування надрами було призупинено.

Крім того, Рада має розробити і розглянути закони про внесення змін до Закону "Про угоди про розподіл продукції", про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року і про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування до спеціального фонду державного бюджету зі спрямуванням на проведення геологорозвідувальних пошукових і пошуково-оцінювальних робіт, передбачених відповідними державними програмами.

Кабмін має у тримісячний термін забезпечити розроблення і ухвалення Державної цільової економічної програми розвитку титанової галузі України, акта щодо визначення переліку надрокористувачів, корпоративні права яких належать державі, акта про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, щодо посилення контролю за діяльністю приватного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Надра України", зокрема про повернення Кабінету міністрів України прав управління корпоративними правами компанії від імені держави та відновлення наглядової ради компанії, а також затвердити комплекс заходів, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази України.

Кабмін отримав доручення в місячний термін забезпечити актуалізацію даних Державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин, ухвалити рішення щодо пріоритетності розробки родовищ корисних копалин, ухвалити рішення з оптимізації функцій центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики, а також здійснення державного контролю у сфері геологічного вивчення і раціонального використання надр і вжити заходів щодо включення державного комерційного підприємства "Південукргеологія", державного підприємства "Кировгеологія", державного підприємства "Український державний геологорозвідувальний інститут" до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Міністерству охорони довкілля і природних ресурсів України, Державній службі геології та надр України, Державній службі України з питань праці доручено в місячний термін надати Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру і Головному ситуаційному центру України контури ділянок надр відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами, контури гірничих відводів, контури об'єктів природно-заповідного фонду на площі ділянок надр, наданих у користування, а також контури планів підрахунку запасів неліцензованих родовищ корисних копалин.

Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру в місячний термін доручено надати Державній службі геології та надр України та Головному ситуаційному центру України контури земельних ділянок з Державного земельного кадастру класифікації за цільовим призначенням і формою власності.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО.